Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước cấp, công suất Q = 500 m3/ngày.đêm

Ngày đăng: 02:58 PM 24/10/2017 - Lượt xem: 298

 

Hạng mục thi công: Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước cấp, công suất Q = 500 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư:Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Thịnh

Địa chỉ: Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần phát triển Đông Thịnh