Thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải 300 m3/ngày.đêm

Ngày đăng: 02:56 PM 24/10/2017 - Lượt xem: 294

 

Hạng mục thi công: Thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải, công suất Q = 300 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư:Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Thịnh

Địa chỉ: Phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần phát triển Đông Thịnh